Exponometrul este un prost!

De ce spun că exponometrul este un prost? Pentru că nu este inteligent. Nu este vreun geniu care să te îndrume către fotografia perfectă. Atunci care ar fi rolul lui? Exponometrul doar măsoară lumina care ajunge la el. În cazul camerelor digitale este încorporat în sensor, dar pe film este o entitate de sine stătătoare inclusă sau nu în corpul camerei de fotografiat.

Cu toții am auzit de vestitul 18% gri. De ce 18% și nu 25% sau 50% sau 99% gri? Pentru că s-a decis că valoarea medie a luminii într-o fotografie normală va crea un ton de gri de 18%. Ce considerăm a fi un cadru normal?
Să presupunem că îndreptăm camera (sau exponometrul, dacă folosim un exponometru extern) către o porțiune de zăpadă. Exponometrul camerei va indica expunerea corectă atunci când zăpada va fi 18% gri. O să intrebați cum să fie zapada gri? Pentru că exponometrul vede lumina indiferent dacă este o bucată de cărbune sau o porțiune de zăpadă, media de lumină reflectată va trebui să fie 18%.

In aceste doua exemple observăm că exponometrul camerei de fotografiat ne avertizează că ambele fotografii sunt expuse incorect

Bineînțeles că imediat apare întrebarea cât este de gri un 18% gri?

Ochiul vede obiectele fie că emit lumină, fie că reflectă lumină. Denumim lumină spectrul de radiații vizibile ochiului uman. Majoritatea obiectelor din jurul nostru sunt vizibile pentru că reflectă lumină. Cu cât reflectă mai multă lumină cu atât vor fi mai luminoase. Ne aducem aminte de la lecțiile despre lumină, din partea a doua a cursului, de proprietatea obiectelor de a absorbi sau respinge lumina. O suprafață, cu cât este mai neagră cu atât absoarbe o cantitate mai mare de radiație și nu va reflecta lumina. Spre exemplu binecunoscuta vopsea Vantablack, considerată 0% reflectivă (absoarbe până la 99.96% din lumină). La cealaltă extremă găsim vopseaua lui Xiulin Ruan care ajunge la performanța de a reflecta 98.1% din lumină. Aceste extreme erau considerate teoretice până în 2014 și respectiv 2021, când au fost create. Tonul de gri 18% este obținut atunci când lumina este reflectată în proporție de 18. Aceasta este valoarea pe care expometrul este calibrat să o citească. Această valoare este considerată ca media luminii reflectate de suprafețele dintr-un cadru. Ca definiție, este jumătatea dintre alb și negru pe o curbă exponențială. Intr-un cadru în care am 18% gri ( considerăm acest 18% ca fiind valoarea 0 în materie de stop-uri), vom avea informații cel puțin 2 stop-uri în ambele direcții astfel încât să obținem detalii în zonele neluminate, cât și în zonele foarte luminate.

Relația dintre 18% gri și cantitatea de lumină


Dar în fotografia color? Are vreo relevanță acest 18% gri? Răspunsul este DA. Dacă în cazul fotografiei pe film monocrom lucrurile erau simple, pentru că fotografia era compusă din diferite tonuri de gri, în cazul fotografiei color lucrurile se complică. Pentru că vorbim de culori, vorbim de surse de lumină ce produc lumină de temperatură diferită. Lumina poate fi mai caldă, mai rece sau chiar cu spectru restrâns, cum ar fi roșu, albastru sau verde. De aceea a fost nevoie de aducerea în scenă a unui ajutor: White Balance (WB) sau Balansul de Alb (de el ne vom ocupa detaliat la lecțiile dedicate). Așadar exponometrul va căuta 18% gri și în fotografia color, ca medie a luminii reflectate de suprafețele din fotografie. Comportamentul aparatelor digitale este similar cu cel pentru fotografia pe film, cu completarea că în algoritmul de calcul își face apariția o nouă variabilă (WB).

Acum că am înțeles ce caută și ce ne indică exponometrul, putem să simplificăm funcția lui ca fiind un indicator și nu un instrument care are întotdeauna dreptate. Dacă exponometrul ne indică expunerea ca fiind +2 va trebui să luăm în considerare că în partea supraexpusă a fotografiei nu avem destulă informație. In funcție de ceea ce fotografiem vom decide dacă urmăm indicațiile lui să revenim la 0 sau fotografiem la valoarea respectivă. Revenind la exemplul din prima fotografie, faptul că fotografia este supraexpusă și nu avem detalii în fundal nu reprezintă un eșec pentru că informația ce ne interesează se regăsește completă în expunerea noastră. Fundalul este neimportant așadar, iar reducerea lui alb absolut ne ajută în separarea subiectului și simplificarea cadrului.

Modurile prin care exponometrul calculează cadrul se numește Metering. Astfel, din setări, îi putem spune să calculeze 18% gri în tot cadrul, doar în mijlocul cadrului sau doar în punctul de focus, ignorând restul cadrului. Mai multe vom discuta la lecțiile dedicate Metering-ului.

Exponometrul ne influențează fotografiile în modul MANUAL?

Exponometrul poate lua decizii în fotografia finală chiar și în modul MANUAL. In modurile semi-automate știm că el va avea acces în controlul aperturii sau al timpului de expunere. Și funcția AUTO-ISO îi oferă control asupra unei variabile în modificarea expunerii. În modul MANUAL, atunci când și funcția AUTO-ISO este oprită, încă poate avea efect asupra expunerii prin activarea funcției TTL la fotografierea cu sursele de lumină compatibile cu această funcție (Flash).

© 2021 - AKIRA PHOTOGRAPHY. Toate drepturile rezervate. Developed by FMS.